Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται με υποβάθμιση

Τον κίνδυνο υποβάθμισης του πολύπλοκου αναγλύφου που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, επισήμανε ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός μιλώντας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εκδήλωση...

Page 1 of 4 1 2 4