Αστικές ... Διαθλάσεις

Οι στοές της Λάρισας ψάχνουν τη χαμένη τους αίγλη…

Στην Αρχαία Ελλάδα οι στοές ήσαν στεγασμένα δημόσια κτίρια, ορθογωνίου σχήματος, με μία ανοικτή για τον κόσμο πλευρά και τις υπόλοιπες κλειστές. Οι Ρωμαίοι συνέχισαν την κατασκευή και...

Page 1 of 2 1 2