Δημήτρης Κουρέτας

Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Βιοχημείας
Ο Δημήτρης Κουρέτας είναι Καθηγητής Βιοχημείας και πρώην Αναπληρωτής Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας